Het vakblad ‘energie & milieu’ vormt een podium voor iedereen die het energievraagstuk en duurzaam bouwen in zijn bedrijfsfilosofie meedraagt. In dit vakblad worden niet alleen energiezuinige en milieuvriendelijke producten en technieken beschreven, maar ook projecten, innovatieve systemen en concepten treden voor het voetlicht.
Omdat we hoge eisen stellen aan dit vakblad, werken we samen met belangrijke schakels binnen de markt. We zijn trots op de medewerking van onder anderen Agentschap NL en Dutch Green Building Council.
Ook u kunt zich profileren in ons vakblad door middel van advertenties en/of redactionele invulling. Zo komt u in beeld bij potentiële opdrachtgevers.

 
titel : energie & milieu en bouwen
aan de toekomst
uitgever : base publishers bv
Verschijning : 1 x per jaar
oplage : 3.600 exemplaren per editie in c.c.
formaat : 230 x 297 mm
uitvoering : geheel full colour
 
 
energie & milieu
maaspoort 24   6001 bp weert   the netherlands   t +31(0) 495 548 524   f +31(0) 495 548 121   e bos@base-publishers.nl